Kurumsal

Kalyap Logo

KALYAP

Kurumsal değerlerimizi temel alan stratejimiz Kalyap için marka ve teknolojilerde global bir lider olma şeklindeki uzun vadeli vizyonumuza ulaşabilmemiz için gelecek yıllarda da Kalyap’ın başarılı gelişiminin önemli bir faktörü olacaktır.

Şirketin tüm odağını yeni stratejimize yönlendirmek ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için dört stratejik öncelik belirledik.

⇒   Kategorilerdeki potansiyeli artırmak

⇒   Yüksek potansiyele sahip bölgelere odaklanmak

⇒   Operasyonel mükemmellik sağlamak

⇒   Ekibimizi güçlendirmek , potansiyele sahip bölgelere odaklanmak